Drift, ledelse og bestyrelse i det rette samspil

Mange års ledelse i kombination med bestyrelsesarbejde har givet mig en solid forståelse for det arbejde og samspil, der er og skal være mellem bestyrelse og den øverste ledelse i en virksomhed.

 

Erfaringerne kommer fra mange forskellige brancher, med forskellige ejerstrukturer og med vidt forskelligt fokus, problemstillinger, vilkår og virksomhedskulturer.

 

Min karriere startede oprindeligt med en teknisk uddannelse som F16 flymekaniker. Siden er jeg fortsat i den kommercielle retning og har de sidste mange år arbejdet med ledelse på forskellige niveauer. I afsnittet erfaringer findes detaljer om mine erhvervsmæssige erfaringer og nedenfor mine bestyrelsesmæssige erfaringer.

 

Jeg har gennem årenes løb suppleret mine erhvervserfaringer med uddannelse og kurser, fra merkonomfag til HD, diplom MBA samt forskellige ledelseskurser og medietræningskurser.

 

Senest har jeg afsluttet en bestyrelsesuddannelse fra Board Assure med stærke undervisere som Lars-Christian Brask, Jacob Kornerup, Jim Øksnebjerg, Claus S. Jensen, Allan Bjørn, Finn Rants, Anne Reinholdt, Sten Kristensen, Jens Willumsen, Klaus Rytz, Jørgen Bardenfleth samt Mark Patterson.

 

Erfaringerne, kompetencerne og værktøjerne bringer jeg – sammen med mine personlige egenskaber – i spil i bestyrelsesarbejdet.

Områder som jeg foruden de formelle gøremål særligt har haft fokus på:

 • Klarlægning af ejers/ejerkredsens mål
  og ambitioner
 • Strategiudvikling og eksekvering
 • Kommercielle og markedsmæssige
  forhold
 • Sparring omkring presserende
  problemstillinger/udfordringer
 • Organisationsudvikling
 • Planlægning, forberedelse og
  gennemførelse af exit
 • Ændring/tilpasning af ejerstruktur
 • Sammensætning og struktur i
  bestyrelsen

Jeg er fortaler for en god struktur i bestyrelsesarbejdet – ikke fordi struktur i sig selv er et mål, men fordi struktur skaber klarhed og understøtter fremdrift og resultater. Struktur skaber desuden ofte ekstra overskud til at kunne fokusere på virksomhedens langsigtede udvikling.

 

Det er min oplevelse og erfaring, at den største forskel skabes i forberedelsen og arbejdet imellem bestyrelsesmøderne. Dernæst er det afgørende, at der i bestyrelsen er en sammensætning af kompetencer, som understøtter virksomhedens og ejerkredsens mål og visioner og som sikrer et konstruktivt og resultatorienteret arbejdsklima og samarbejde i bestyrelsen og med virksomhedens ledelse. Derfor bør en bestyrelse også løbende evalueres og justeres.