Sparring i et Advisory
Board

Når der er behov for specifikke input, kan et advisory board være et oplagt alternativ eller supplement

 

Mange virksomheder oplever situationer eller perioder, hvor det kan være relevant at få konkret og specifik sparring udefra. Det kan være i relation til konkrete elementer af strategien, organisatoriske forhold, markedsmæssige forhold og/eller vilkår eller andre isolerede temaer eller udfordringer.

 

Måske ønsker man i perioder at tilføre ekstra og specifikke kompetencer, men samtidig ønsker man at undgå de forpligtelser, der følger

Jeg er fortaler for en god struktur i bestyrelsesarbejdet – ikke fordi struktur i sig selv er et mål, men fordi struktur skaber klarhed og understøtter fremdrift og resultater. Struktur skaber desuden ofte ekstra overskud til at kunne fokusere på virksomhedens langsigtede udvikling.

 

Det er min oplevelse og erfaring, at den største forskel skabes i forberedelsen og arbejdet imellem bestyrelsesmøderne. Dernæst er det afgørende, at der i bestyrelsen er en sammensætning af kompetencer, som understøtter virksomhedens og ejerkredsens mål og visioner og som sikrer et konstruktivt og resultatorienteret arbejdsklima og samarbejde i bestyrelsen og med virksomhedens ledelse. Derfor bør en bestyrelse også løbende evalueres og justeres.